Vad är konst?

6a013486047ef2970c01761767b5a8970cJa, vad är egentligen konst? Det är vida känt att konst uppstår i betraktarens öga och med andra ord går åsikterna ofta isär vad som kan kallas konst och inte. Detta är med andra ord ett ganska så brett begrepp som det är svårt att hitta någon exakt definition till. Här får man i regel gå efter den allmänna uppfattningen av konst och faktum är att man kan använda begreppet inom en rad olika områden.

Konstens olika områden

Många kommer säkert att tänka på tavlor och målerier när man hör uttrycket konst. Det är förstås helt riktigt, trots att det endast är en del av konstbegreppet. Bildkonst har funnits under många tusentals år och det finns och har funnits många berömda konstnärer genom årens lopp. Precis som tid i övrigt delas målerikonst in i ett antal olika epoker, där varje enskild epok har sin karaktäristiska stil.

Konst handlar dock inte enbart om måleri, utan här talar man ofta om konstföremål som med andra ord finns i form av olika saker. Det kan handla om antika ljusstakar, lampor och mängder av andra föremål – men i huvudsak sådana som skulpterats på ett eller annat sätt. Med andra ord är dessa saker någon form av konsthantverk.

Inom konstbegreppet hittar man också arkitektur och då främst den klassiska arkitekturen som man hittar spår av i de flesta av världens städer. Här hittar man dock också en hel del moderna uttryck, så länge byggnaden har något kontroversiellt drag. Det berömda Hundertwasserhaus i Wien är ett exempel på ett byggnad som i allra högsta grad kan ses som konst.

Musik är en konstform med en mycket gammal historia. De klassiska musikformerna från storheter som Mozart, Bach och Beethoven har lämnat plats åt mer moderna varianter.

Sist men inte minst måste också litteratur nämnas som en konstform: här finns en riktig kulturskatt att botanisera i oavsett om det handlar om Shakespeare, Dickens, Lovecraft eller någon annan stor författare.