Svensk modern konst

2014-08-15-10-32-41När det gäller modern konst finns alltid frågeställningen vad som menas. Ofta står modern konst för konstnärer som kan sägas tillhöra den modernistiska stilen, vilket betyder att de inte behöver vara så moderna i aspekten att de är nutida. Från 1900-talets början kan modernistiska strömningar påträffas i den svenska konsten.

Svensk modern konst kan anses utgöras av ett flertal olika skolor. En av skolorna utgörs av Göteborgskoloristerna, som är en grupp konstnärer som gick på Valands målarskola på västkusten och hade Tor Bjurström som lärare. Tor hade studerat i Paris under Matisse och var starkt präglad av dennes koloristiska stil. Bland göteborgskoloristerna räknas Inge Schiöler, Ivan Ivarson, Carl Kylberg, Ragnar Sandberg och Åke Göransson, med flera.

Många svenskar, förutom Tor Bjurström studerade i Paris under just Henry Matisse. Isaac Grünewald, Leander Engström, Einar Jolin och Sigrid Hjertén är några av de konstnärer vars verk är mest efterfrågade och uppskattade i dag. Expressionismen ligger till grund för den stil eller de stilar som dessa konstnärer utvecklat. Isaac Grünewald var en framträdande gestalt i modernismens framfart i Sverige från 1910-talet fram till 1950-talet.

Halmstadgruppen var en grupp målare som samarbetade tillsammans. Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén var medlemmar i denna grupp som hade utbildats vid lite olika platser men hade en kubistisk-surrealistisk stil gemensam. Axel Olson studerade i Berlin när det begav sig medan de flesta andra studerade i Paris.

Förutom Halmstadgruppen fanns det, i alla fall till en början, mer renodlade kubister som Gösta Adrian-Nilsson, Dick Beer, Otto G. Carlsund, Otte Sköld och John Sten. Även dessa hade ofta fått sin utbildning utomlands och inte sällan i Paris där flera av de stora dåtida målarna undervisade.

Inom skulpturen kan bland annat Arne Jones, Eric Grate, Bror Hjorth och Christian Berg nämnas, som alla är en del av den svenska moderna konsten.