Modern konst

konstbloggenModern konst kan definieras på olika sätt inom konsthistorien. En förklaring är att modern konst helt enkelt är samtida konst, utan något angivet tidsintervall för när konstnärerna ska ha verkat eller när konsten ska ha producerats.

Inom konsthistorien talar man dock om modern konst som en filosofi och inriktning som genomströmmade konsten mellan ca 1860-talet till 1970-talet. Det som kännetecknar inriktningen modern konst är att man under denna period gick ifrån den tidigare avbildningen inom konsten, d.v.s. att konsten skulle se verklig ut, till en mer abstrakt inriktning som snarare förmedlade en känsla än en exakt bild.

Exempel på konstnärer inom modern konst, målning

I början av 1900-talet dök ett antal expressionistiska konstnärer upp inom den moderna konsten. Några av dessa var Henri Matisse, Georges Braque, André Derain och Jean Metzinger. Den kanske mest berömda moderna konstnären i början av 1900-talet var Pablo Picasso som med kubismen förändrade konstvärlden för alltid.

Ett världsberömt konstverk inom modern konst från sekelskiftet 1800- till 1900-talet är “Skriet” av den norske konstnären Edvard Munch. Skriet finns i fyra olika versioner men föreställer samma ångestfyllda, skrikande människa med händerna runt ansiktet i en kaotisk miljö på en bro.

Under 1920-talet utvecklades en annan känd konstinriktning, surrealismen, med Salvador Dali som den kanske mest kända konstnären inom genren.

Ännu senare kan den abstrakta expressionismen nämnas, med Wassily Kandinskys färgglada geometriska mönster och Jackson Pollocks säregna målningsstil med färgstänk över målarduken.

Modern och samtida konst

Det finns en enorm mängd moderna och samtida konstnärer inom ett stort antal områden, inte bara måleri utan även skulptur, performance, foto och annat. Kännetecknande för den moderna och samtida konsten är att i princip vad som helst som är menat att vara konst kan vara konst. Före den moderna konsten bedömdes konst av utomstående som bra eller dålig, men nu är det snarare känslan i konsten som avgör.