Vi brinner för konst i olika former och vi anser att konst finns överallt, runt omkring oss, det handlar bara om hur man ser på det. På grund vårt intresse för konst så har vi valt att skapa den här sidan med olika artiklar som på något vis rör konst. Det handlar bland annat om konst i sig, samtidskonst, konst i Sverige och utomlands och konst på kasinon. Konst och spel hör ihop och även om man inte tänker på det så är spel en konst i sig.

Artiklarna är väldigt annorlunda och kan skilja enormt när det kommer till ämnet och vem som kan vara intresserad av dem men de har en hel del gemensamt. Samtliga av våra artiklar är skrivna av personer som tycker om konst och de använder ett språk som är lätt att förstå och innehåller väldigt få avancerade facktermer. Det kanske viktigaste med alla våra artiklar är att alla, på något vis och oavsett vinkling, handlar om konst.

Det finns säkert en hel del personer som skulle säga att en del av det vi anser vara konst inte är konst, men vi väljer att se konst som något stort och något vackert och vill inte sätta konsten och vad konst är inom några ramar. Vi har låtit konsten flöda och låter var och en ha de åsikter de har om konst och vad de anser vara konst. Vi hoppas att detta gör att många kommer läsa och ha glädje av våra artiklar och få ny och fördjupad kunskap och intresse inom området konst.